Utvidet elkontroll bolig

I en utvidet elkontroll for bolig foretar vi en veldig grundig gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen. Den utvidete elkontrollen er godt egnet i forbindelse med kjøp/salg av bolig.

kr 5 900

I en utvidet elkontroll for bolig foretar vi en veldig grundig gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen. Den utvidete elkontrollen er godt egnet i forbindelse med kjøp/salg av bolig.

  • Denne kontrollen omhandler kun bolighus for private.
  • Denne prisen forutsetter at boligen eller leiligheten er under 150m2.
  • At alle dokumenter som omhandler det elektriske fremlegges ved kontrollen.
  • Prisen forutsetter inntil 40 km kjøring.